Over

Ons

Stichting VIEP (Voor Iedereen Een Plek) zet zich in om statushouders zo snel mogelijk actief te laten meedoen in Nederland. Zij geeft haar deelnemers de steun in de rug die zij nodig hebben om dit te realiseren.

 

Stichting VIEP heeft uitgebreide expertise met betrekking tot de doelgroep, taal en onderwijs. Daarnaast beschikt zij over een uitgebreid netwerk van statushouders, gemeenten, werkgevers en andere maatschappelijke organisaties. De stichting heeft een snelgroeiend bestand van sociaal betrokken vrijwilligers die zich enthousiast voor de doelgroep inzetten. Alleen in samenwerking met elkaar kunnen we zorgen dat statushouders zo snel mogelijk volwaardig kunnen meedoen in Nederland!

 

De medewerkers van Stichting VIEP hebben ruime ervaring met de doelgroep. Door regelmatig deel te nemen aan cursussen, congressen en netwerkbijeenkomsten blijven zij daarnaast zowel landelijk als lokaal up to date met de ontwikkelingen op het gebied van de situatie, wet- en regelgeving rondom statushouders in Nederland.

 

Het hoofdkantoor van Stichting VIEP is gevestigd in Amsterdam, maar de stichting is niet locatiegebonden. Zij inventariseert landelijk verspreid waar haar expertise en ervaring op lokaal niveau een aanvullende rol kunnen vervullen. Wij komen graag naar u toe!

 

Voor Iedereen Een Plek, dat is de missie van VIEP!

Waarom

meedoen?

Stichting VIEP zet zich in voor statushouders, maar creëert daarbij voor alle partijen een win-win situatie. Meedoen is niet alleen gunstig voor statushouders, maar ook voor gemeenten, werkgevers en de maatschappij.

 

Statushouders
Meedoen helpt statushouders bij het leren van de taal in de praktijk, zich sneller thuis te voelen en te timmeren aan de weg naar zelfredzaamheid. Daarbij vergroot deelnemen het gevoel van eigenwaarde en zingeving, het sociaal netwerk en het psychisch welzijn. Stichting VIEP vindt het belangrijk dat een deelnemer extra gereedschappen krijgt aangeboden buiten zijn reguliere taal- en inburgeringslessen. Hierdoor kan hij zelf de regie voeren over het opbouwen van een eigen toekomst in Nederland.

 

Werkgevers
Voor werkgevers vormen statushouders een bijzonder gemotiveerde doelgroep met veel potentiele talenten en vaardigheden. In het kader van MVO en de Participatiewet worden werkgevers daarnaast gestimuleerd om kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

De maatschappij
Statushouders actief laten meedoen in de Nederlandse samenleving draagt positief bij aan het maatschappelijk draagvlak voor deze doelgroep. Stichting VIEP zet zich in om wederzijdse ontmoetingen te realiseren.

Hoe is Stichting VIEP tot stand gekomen?

 

Stichting VIEP is een onafhankelijke stichting en is ontstaan vanuit de wens van taalaanbieder Totaal Onderwijs om statushouders meer te kunnen bieden naast taal- en inburgeringscursussen. Stichting VIEP maakt gebruik van de kennis en expertise van Totaal Onderwijs en andere gespecialiseerde organisaties binnen haar netwerk.