Hoe denken statushouders over werken in Nederland?

Een onderzoek van Geerten Kruis & Daphne van Eden

Hoe denken statushouders over werken in Nederland?

Stichting VIEP vindt het van groot belang dat zij praat mét statushouders in plaats van over statushouders. Om inzicht te krijgen in de ideeën van statushouders omtrent werken in Nederland heeft Stichting VIEP een enquête in vier talen (Nederlands Arabisch, Tigrinya, Engels) uitgezet onder statushouders. Deze is landelijk ingevuld door 198 cursisten van taalaanbieder Totaal Onderwijs. Geerten Kruis en Daphne van Eden hebben naar aanleiding van de resultaten een artikel gepubliceerd in Sociaal Bestek (het tijdschrift voor werk, inkomen en zorg).

Sociaal bestek - Oktober en November

Geen reactie's

Geef een reactie